Dnes je pátek 17. 09. 2021 a svátek má Naděžda

A A

Investiční akce v roce v roce 2015

 

            V loňském roce byly ve Vraníně realizovány dvě větší investiční akce.  První byla další etapa generální opravy chodníků, kde bylo proinvestováno 609 749,- Kč - přípravné práce, které zahrnovaly demontáž stávajícího chodníku a odvoz staré dlažby, byly provedeny brigádnicky. V současné době je hotová celá pravá strana ve směru od Litohoře. Na levé straně zbývá v horní části obce dokončit úsek v délce cca 200 m. Letos musí být chodníky dokončeny, protože Kraj Vysočina plánuje na rok 2016 rekonstrukci silnice přes obec - podmínkou investice jsou hotové chodníky.

            Druhou akcí byla revitalizace třešňového sadu v lokalitě Zmole. Sad byl v neutěšeném stavu z důvodu svého stáří a poškození silnou námrazou ze začátku loňského roku. Při revitalizaci došlo k odstranění náletových dřevin, prořezání stávajících stromů a k výsadbě nových stromů. Na akci se podařilo získat dotaci a celkově bylo proinvestováno 110 359,- Kč. Práce spojené s revitalizací provedla specializovaná firma.

            V rámci menších akcí probíhalo vylepšování víceúčelového sportoviště u hasičské zbrojnice. Rozšířila se startovací základna pro hasičský sport, kdy přípravné práce, osazení obrubníků a dokončovací práce proběhly brigádnicky, asfaltový povrch položila firma. Celkové náklady -  byly hrazeny sborem dobrovolných hasičů - dosáhly hodnoty 54 515,- Kč. Dále byla vybudována nova kanalizační přípojka z hasičské zbrojnice, chodník kolem hasičské zbrojnice, schody bočního vchodu a nová fasáda na sociálkách hasičské zbrojnice. Téměř vše bylo zhotoveno brigádnicky s nákladem na materiál cca 30 000,- Kč.

            V závěru loňského roku započaly přípravné práce na digitalizaci katastrální mapy „vnitřní“ části k.ú. Vranín. Práce navazují na komplexní pozemkové úpravy, kdy byla provedena digitalizace „vnější“ části k.ú. Vranín. Dílo provádí Katastrální úřad pro Vysočinu a termín dokončení je rok 2017. Digitalizací celé katastrální mapy k.ú. Vranín dojde k završení naší snahy k zpřehlednění katastrální mapy z hlediska nemovitostí, parcel i vlastnických vztahů k nim.

            Jménem vedení obce Vám děkuji za ochotu a odvedenou práci. A v novém roce Vám přeji vše dobré.

Ať se Vám daří a těšíme se na další spolupráci.

Za  Osadní výbor Vranín Ing. Drahoslav Bastl 

Vložil Drahoslav Bastl | 14.01.2016

Tento web používá soubory cookies, prohlížením stránek souhlasíte s jejich využíváním. Další informace