Dnes je pátek 17. 09. 2021 a svátek má Naděžda

A A

Historie sboru

Historie sboru je velmi bohatá a pestrá, proto mi dovolte připomenout pouze nejzásadnější události z existence hasičů ve Vraníně.

Požár byl ve všech obdobích dějin pro obec metlou, která velice sužovala obyvatele obcí, ničila hodnoty, které budovaly celé generace. Ani naše obec nebyla ušetřena těchto katastrof. V 60. letech devatenáctého století vyhořela část obce po levé straně rybníka až na okraj vesnice. V roce 1900 padly za oběť ohni tři stodoly zemědělských usedlostí č. 24, 25 a 26. Na podzim roku 1904 hořelo opět - od hořící stodoly se vzňala střecha kovárny. Pod tlakem těchto událostí není divu, že místní občané začali pomýšlet na organizovaný boj proti živlu a ten správně spatřovali v založení hasičské organizace.

Sbor dobrovolných hasičů ve Vraníně byl založen roku 1908. Největší měrou se o tento počin zasloužil řídící učitel Antonín Abrahám z Litohoře a řídící učitel ve Vraníně Hugo Vachler. V roce založení měl sbor 20 činných členů a 15 přispívajících. Prvními funkcionáři byli: starosta Krejčí František, náčelník Bastl František, podnáčelník Bastl Jan a jednatel Janeček Josef. V témže roce byla zakoupena na náklady obce ruční stříkačka tzv. čtyřkolka dvouproudá. Dále byla pořízena výzbroj, která byla financována z části z veřejných sbírek a z části aktivitami sboru. Brzy po založení měl sbor příležitost zasáhnout. V roce 1909 hořela panská stodola. Hasiči se vyznamenali tím, že ochránili vedlejší budovy. Podobných zásahů i mimo obec měl sbor za dobu své existence celou řadu.

Nácvik útoku hasičů na návsi

Ve své historii procházel sbor obdobím rozkvětu i roky částečného úpadku. Mezi nejkrizovější období náleží bezesporu obě světové války, které nejenom zdecimovaly členskou základnu, ale také utlumily činnost sboru na minimum. Po těchto obdobích stagnace nové generace hasičů vždy dokázaly sbor přivést k rozkvětu. To potvrzuje skutečnost, že po skončení 1. světové války nastal prudký rozvoj SDH ve Vraníně, který vyvrcholil nákupem nové motorové stříkačky v roce 1939. Nadějný rozmach byl zastaven katastrofou - 2. světovou válkou. Po jejím skončení ožívá i činnost sboru, která je ovšem limitována tím, že sbor nemá vyhovující zázemí - hasičskou zbrojnici. Proto je v roce 1960 započato se stavbou nové hasičské zbrojnice. Po třech letech usilovné, většinou brigádnické práce je stavba dokončena a 15.8.1963 slavnostně otevřena. O 15 let později roku 1978 k příležitosti 70. letého výročí založení sboru je zakoupena nová motorová stříkačka, která je v užívání sboru i v současnosti. Následovalo období dvaceti let, které nepřineslo žádné převratné změny do života sboru, což neznamená, že SDH nefungoval - probíhala běžná činnost - ošetřování techniky, nácvik na soutěže, školení, opravy zbrojnice, navíc se jednotliví členové aktivně podíleli na akcích zvelebujících obec - výstavba kanalizace, chodníků, prodejny a jiných aktivitách.

Za 95 let činnosti se ve sboru vystřídala celá řada občanů obce, není možné je zde všechny vyjmenovat. Zmíním pouze ty, kteří podle zápisů o činnosti byli "tahouny" aktivit hasičského sboru ve Vraníně. Bastl František, Tichý Jan, Kuba František, Krejčí František, Klimeš Matouš, František Antonín, Doležal Jan, Nevoral Václav, Novák Antonín, Doležal Jakub, Doležal František, Beránek Jan, Koukal Tomáš, Drmota Karel, Kuba Ludvík, Kolář František, Ryšánek Vladimír, Filipský Miroslav, Vybíral Stanislav, Doležal Josef. Tito i další nejmenovaní byli lide různých profesí a povolání všechny však spojovalo hasičské heslo "Bližnímu ku pomoci, bohu ku cti, vlasti ku slávě". Tuto ideu nenaplňovali pouze v boji s ohnivým živlem, ale i aktivní prací ve sboru.

Tímto jsem Vás seznámil se základními historickými mezníky SDH ve Vraníně. A nyní pár slov k nedávné minulosti a přítomnosti. V letech 2000 až 2002 proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice, která zahrnovala vybudování sociálního zařízení a plynofikaci. Po těchto opravách zbrojnice alespoň částečně nahrazuje restituovaný kulturní dům. V posledních letech se mimořádně daří našemu soutěžnímu družstvu v požárním sportu, téměř na všech soutěžích se umísťuje na medailových postech. Asi největším úspěchem bylo vítězství v okrskovém kole v roce 2002, kterému přihlížel tehdejší ministr obrany p.Tvrdík. Zajímavostí je, že Vranín zopakoval vítězství po více než 25 letech. Přínosem pro náš sbor bylo získání motorové stříkačky PS 12 z nadbytečných zásob armády.

Na závěr mohu konstatovat, že vykonaná práce, úspěchy v soutěžích a hlavně aktivní přístup členů jsou nadějí na další pozitivní rozvoj sboru.

Vypracoval: Ing. Drahoslav Bastl, starosta SDH Vranín

Tento web používá soubory cookies, prohlížením stránek souhlasíte s jejich využíváním. Další informace