Dnes je středa 01. 12. 2021 a svátek má Iva

A A

Historie

Jméno vsi Vranín je pravděpodobně odvozeno od osobního jména Vrána. Vrána byl asi majitelem vsi, které se pak říkalo Vranínův dvůr nebo Vranova ves, zkráceně Vranín nebo Vranov. V historii se název obce často měnil jako např.: de Wranyn (1351), villam Wranyn (1416), super villa Wranin (1466), Franing (1671), Unter Franing - Dolní Vranín a Ober Franing - Horní Vranín (1850), Franing - Vranín (1915).

Dějiny vsi lze sledovat od polovina 14. století. Tehdy drželi Vranín vladykové z Vranína. První zmínka o ní je z roku 1348, kdy zde držel nějaký majetek Jimram z Vranína. V roce 1416 ves zapsal Erazim z Vranína Otíku Stítkovcovi z Budkova. V roce 1465 zde seděli Bohuslav a Kryštof z Ertišovic a v roce 1531 Hrůza Pinta z Ertošovic, který v roce 1536 prodal pustou tvrz a ves Dolní Vranín Prusenovskému z Víčkova. Ves Dolní Vranín se později objevuje mezi Syrovickým zbožím.

Kolem roku 1520 vznikla vedle vsi Vranín nová ves Horní Vranín a tak došlo k dělení na Horní a Dolní. Horní Vranín prodal v první polovině 16. století z nařízení zemského hejtmana Jan Bítovský z Bítova sirotkům po Janu Herultovi z Herultic. Ti ves roku 1551 zapsali k Jaroměřicím. V roce 1796 prodal hr. Dominik Kounic-Rittberg Horní Vranín majiteli budějovického panství hr. Josefu Wallisovi. Od roku 1849 byl Dolní a Horní Vranín součástí panství Moravské Budějovice. Obě části splynuly v jednu obec v roce 1905.

Většina obyvatel se živila zemědělstvím. Z živností a řemesel se v roce 1911 uvádí: jeden hostinský, jeden krejčí, jeden obchodník smíšeným zbožím, jeden podkovář a jeden prodejce tabáku.

Obec byla elektrifikována v roce 1931. V roce 1963 byla vystavěna nová hasičská zbrojnice. Byla zde vybudována kanalizace, chodníky a došlo k vyasfaltování návsi a k postavení prodejny smíšeného zboží.

Na návsi se nachází pomník padlých za první světové války a dřevěná zvonička.

 Zachovaly se také 2 pečetě obce, které můžete vidět na obrázku 1. Pečeť Dolního Vranína je oválná o rozměrech 25x25 mm. V pečetním poli je domek s listnatým stromem nahoře. Po stranách je rozdělený letopočet 1726. Pečetní pole je lemováno linkou nad níž je opis: DORF UNTER FRANING. Pečeť Horního Vranína je kruhová o průměru 30mm. V pečetním poli je z vršku vyrůstající listnatý strom. Pečetní pole je lemováno linkou a perlovcem, nad nimiž je opis: DORF: OBER FRANIN 1717.

Vývoj počtu obyvatel ve Vraníně

Následující tabulka znázorňuje jak se v průběhu let měnil počet obyvatel ve Vraníně. Povšimněte si klesajícího počtu obyvatel oproti rostoucímu počtu domů.

Rok Domů Mužů Žen Celkem
1843 45 163 164 327
1880 50 150 169 319
1890 50 142 151 293
1910 - - - 279
1921 52 147 135 282
1930 51 - - 273
1960 50 - - 208
2004 59 - - 144
2007 59 - - 142
2009 59 59 66 141
Tento web používá soubory cookies, prohlížením stránek souhlasíte s jejich využíváním. Další informace