Dnes je pondělí 30. 11. 2020 a svátek má Ondřej

A A

Vranín 2014

Vranín 2014

 

            V loňském roce byly ve Vraníně realizovány dvě větší investiční akce.  První byla další etapa generální opravy chodníků, kde bylo proinvestováno 858 254,- Kč (z toho 100 000,- Kč činila dotace) - přípravné práce, které zahrnovaly demontáž stávajícího chodníku a odvoz staré dlažby, byly provedeny brigádnicky. V současné době jsou hotové chodníky ve směru od Litohoře až k rybníku. Letos budeme pokračovat v horní části obce, nepodaří-li se získat peníze z dotací -  bude nutné investici rozdělit minimálně na dvě etapy.

            Druhou akcí bylo zhotovení nové střechy na hospodářské budově v objektu bývalé školy.  Sundání krytiny a demontáž starého krovu proběhlo v akci „Z“, taktéž vztyčení nového krovu a položení krytiny bylo realizováno brigádnicky - pod vedením zkušených mistrů tesařského a pokrývačského řemesla. Klempířské práce byly provedeny dodavatelsky. Celkové náklady na novou střechu činily 72 231,- Kč. 

            Zapsáním nově vzniklých parcel do katastru nemovitostí a podpisem nových pachtovních smluv byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy katastrálního území Vranín. Na pozemkové úpravy navazuje realizace společných zařízení (cesty, rybníky, biocentra) - finanční prostředky zajišťuje Státní pozemkový úřad. Vlastní realizace bude v řádu roků -  v závislosti na finanční situaci Státního pozemkového úřadu.

            Jménem vedení obce Vám děkuji za ochotu a odvedenou práci. A v novém roce Vám přeji vše dobré.

Ať se Vám daří a těšíme se na další spolupráci.

Za  Osadní výbor Vranín Ing. Drahoslav Bastl 

Vložil Drahoslav Bastl | 05.02.2015

Tento web používá soubory cookies, prohlížením stránek souhlasíte s jejich využíváním. Další informace