Dnes je pátek 07. 08. 2020 a svátek má Lada

A A

Pozemkové úpravy v otázkách a odpovědích

V následujícím článku odpovídám na základní otázky kolem pozemkových úprav ve Vraníně.

Pozemkové úpravy ve Vraníně.

 

Jsou pozemkové úpravy ve Vraníně nutné?

Ano jsou. Ve čtyřicátých letech minulého století byly ve Vraníně pozemkové úpravy provedeny, začalo se podle nich hospodařit, ale nikdy nebyly zaknihovány. Proto je vranínský katastr velmi nepřehledný a zmatečný (mnoho malých parcel, budovy a zahrady na cizím pozemku, cesty a mosty na soukromém pozemku atd.).

Co to jsou pozemkové úpravy?

 

Dojde ke zjednodušení a zpřehlednění katastru. To znamená - zmenší se počet parcel, přesně budou určeny vlastnické vztahy, stanoví se obecní pozemky a cesty.

Co přinesou pozemkové úpravy vlastníkovi (občanovi)?

 

Vlastník bude mít menší počet parcel, přesně bude vědět kde se parcely nachází a ke každé parcele bude přístupová cesta. Parcely budou digitálně zaměřeny. Může se řešit problém zahrad nebo budov na cizím pozemku.

Může byt vlastník pozemkovými úpravami poškozen?

 

V zásadě ne.

Vychází se ze tří parametrů, které musí byt zachovány:

  • výměra
  • průměrná bonita
  • průměrná vzdálenost pozemků od stanoveného bodu v obci

Navíc s každou změnou (úpravou) musí vlastník souhlasit.

Co přinesou pozemkové úpravy obci?

 

Přesně budou identifikovány pozemky a infrastruktura obce. Dojde ke zřízení nových obecních cest, stávající se opraví. V návaznosti na územní plán bude moci obec vytvořit stavební místa, průmyslovou zónu, rybník atd. Vytvoří se podmínky pro získávání dotací (z ČR i EU).

Bude se vlastník (občan) finančně podílet na provedení pozemkových úprav?

 

Ne nebude. Podle současné legislativy všechny náklady nese stát.

Jaké povinnosti a úkoly čekají na vlastníka během pozemkových úprav?

 

Zúčastňovat se jednání a schůzek, dát si do pořádku vlastnické vztahy k pozemkům a připravit si vlastní požadavky na pozemkové úpravy (např. zahrada nebo budova na cizím pozemku).

Předpokládaný časový harmonogram prací:

 

  • rok 2006 - přijetí a přezkoumání žádostí
  • rok 2010 - zahájení přípravných prací
  • rok 2013 - předpokláaný termín dokončení

Z výše uvedených informací vyplývá - neobávejme se pozemkových úprav naopak žádejme je - všichni na nich získáme.

 

Vypracoval Ing. Drahoslav Bastl, předseda osadního výboru

Vložil Drahoslav Bastl | 03.03.2007

Tento web používá soubory cookies, prohlížením stránek souhlasíte s jejich využíváním. Další informace