Dnes je pátek 07. 08. 2020 a svátek má Lada

A A

Oprava pomníku

V loňském roce Osadní výbor ve Vraníně nechal opravit nákladem 3000,- Kč pomník padlým vojínům z 1. světové války. Rekonstrukce, kterou provedl kameník pan Boráň, již byla nutností, protože písmo se stávalo nečitelným a povrch pískovce byl velmi zašlý.

Nahlédnutím do kroniky můžeme zjistit zajímavá fakta, týkající se jak účasti občanů Vranína v 1. světové válce, tak i samotného památníku. Nechme tedy promluvit vranínskou kroniku.

Během války nastoupilo vojenskou povinnost 60 mužů z obce, 11 z nich zahynulo na ruském, italském či rumunském bojišti. Nejmladšímu z nich, Františku Matějovi, bylo pouhých 23 let, nejstaršímu Janu Bastlovi 41 let. Prvním padlým občanem obce v nesmyslné válce se stal Josef Barák, který zahynul již 17. srpna 1914. Prvním vojákem, který se po skončení války vrátil do Vranína byl Stanislav Dvořák, jenž bojoval na italské frontě, stalo se tomu 2. listopadu 1918. Tři z odvedených mužů se stali příslušníky československých legií v zahraničí, čímž se podíleli na vzniku samostatné Československé republiky.

Pomník padlým vojínům byl odhalen 20. června 1926. Náklady na zhotovení byly hrazeny pozůstalými po padlých a dobrovolnými příspěvky občanů vranínských. Slavnostní svěcení pomníku dne 20. června 1926 nebylo bezproblémové, o čemž svědčí zápis kronikáře Františka Kabelky v kronice: „ Přesto, že obec naše je většinou pokroková, přece byl pomník svěcen, ač většina občanů byla pro odhalení pomníku způsobem důstojným. Lidovci nechtěli vůbec přistoupit ke kompromisu se stranou pokrokovou. Účast při slavnosti byla slabá, výsledek hmotný malý a morální žádný. Většina občanů seděla u svých domů, z povzdálí pozorovali a mnozí vůbec ani z domu nevyšli a slavnosti se nezúčastnili".

Tolik tedy vranínská kronika k slavnostnímu 20. červnu 1926. Jak vidno politika se „zatahovala" do věcí ctnostných i za 1. republiky.

 

14.března 2002 Vypracoval Ing. Drahoslav Bastl

Vložil Drahoslav Bastl | 09.02.2007

Tento web používá soubory cookies, prohlížením stránek souhlasíte s jejich využíváním. Další informace