Dnes je pátek 07. 08. 2020 a svátek má Lada

A A

Schůze Jihlavské OPEN ligy 2011

V neděli 30.1.2011 se od 13 hodin v kulturním domě v Nevcehli konala schůze Jihlavské OPEN ligy. Účastnila se rada ligy, složena ze 13-ti zástupců (10 mužů + 3 ženy) nejvýše umístěných družstev za uplynulý rok, dále zájemci o pořádání jednoho ze závodů a přítomna byla také dvojice rozhodčích, paní Miluška Mácová a pan Miroslav Brunner, kteří v minulém ročníku úspěšně odřídili všechny soutěže, na které byli pozváni.

Po zahájení schůze byl nejdříve zrekapitulován minulý ročník, který se skládal ze 12 soutěží. Průměrný počet družstev na soutěži byl 38 (28 mužů a 10 žen). Sponzorem byl pivovar Ježek, který má zájem spolupracovat s ligou i v tomto roce, což všichni zástupci družstev uvítali.

- Dalším bodem byla volba předsedy a místopředsedy JOL. S navrženými staronovými kandidáty všichni souhlasili.

- Nejobsáhlejším bodem byla úprava pravidel pro rok 2011. Košaři už se nebudou muset obávat poranění od ostrých hran některých, především umělohmotných kádí, které musí být zaopatřeny tak, aby k poranění pokud možno nedocházelo.

- Pan rozhodčí Brunner požádal o úpravu pravidel, aby měření šířky hadic a průměru proudnic bylo namátkové dle uvážení rozhodčích. Nyní bylo měření šířky povinné před každým útokem u všech družstev. Rada s tímto návrhem souhlasila. Co se délky hadic týče, ta bude měřena po každém útoku jako doposud.

- Do pravidel bylo zaneseno, že od letošní sezóny musí být přítomni na každém ze závodů JOL aspoň dva rozhodčí. Druhý má dohlížet na správné nasazení koše, o kterém nemohl mít rozhodčí u startovní čáry dokonalý přehled.

- Dále bylo navrženo, aby všichni pořadatelé soutěží umísťovali povinně startovní listinu na internet a daly družstvům možnost zarezervovat si startovní pořadím předem (firesport.cz-diskuze-pozvánky a rezervace), čímž se předejte dohadům a protahování před zahájením soutěže.

- Ze strany Olešné byl vznesen návrh, aby se posunul start nedělních soutěží na 11 či 12 hodinu, kvůli pozdnímu návratu domů. Olešná z Havlíčkobrodska patří totiž k nejvzdálenějším pravidelným účastníkům soutěží JOL. Tento návrh byl však zamítnut. Do pravidel bylo ale zaneseno, že družstva musí dorazit na místo konání soutěže do 12:45 a nástup bude prováděn přesně ve 13 hodin. Kdo nestihne příjezd do 12:45, nebude soutěžit v tomto závodě o body do celkového hodnocení ligy.

Hlavním bodem schůze byla volba soutěží a jejich termínů na rok 2011. Nejprve se hlasovalo o počtu. Výsledek byl jednoznačný a rozhodl, že bude pořádáno 12 soutěží, stejně jako tomu bylo v předešlé sezóně. O pořádání závodu JOL mělo však zájem 16 uchazečů. Komu byl nakonec závod přidělen a komu ne rozhodovala opět rada ligy tajným hlasováním. Hlasy udělovala na základě připravených prezentací jednotlivých hasičských areálů nebo na základě osobních zkušeností s jednotlivými tratěmi. My jsme se letos úspěšně prezentovali následujícím videem a obdrželi jsme 11 hlasů ze 13 možných:

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pq1tyZKkHus[/youtube]

 

Nedostatečný počet hlasů dostaly Kněžice, Český Rudolec a také doposud tradiční pořadatelé - Urbanov a Brtnice. Závěrem lze tedy konstatovat, že kvalita Jihlavské OPEN ligy stále roste a konkurence při udělování pořadatelství je rok od roku vyšší.

 

Pořadatel (okres) Termín konání soutěže Počet hlasů (max.počet 13)
Nevcehle (JI)
29.5. 13
Dolní Němčice (JH)
4.6. 12
Horky (TR)
12.6. 10
Jakubov (TR)
18.6. 13
Olešná (HB)
16.7. 11
Radkov (JI)
30.7. 9
Sedlejov (JI)
31.7. 13
Krasonice (JI)
6.8. 13
Předín (TR)
7.8. 12
Vranín (TR)
20.8. 11
Pavlov (JI)
21.8. 13
Stará Říše (JI)
10.9. 13
Nepřiděleno
Urbanov (JI)
6
Český Rudolec (JH)
4
Kněžice (TR)
3
Brtnice (JI)
0

 

Vložil Zbyněk Pokorný | 31.01.2011

Tento web používá soubory cookies, prohlížením stránek souhlasíte s jejich využíváním. Další informace